Visie en denkwijzeCoachen volgens Onyx

Met de naam “Coaching by ONYX” heb ik mijn manier van coachen symbolisch willen uitdrukken. Zoals het mineraal dat verborgen is in de steen Onyx, is in ieder persoon zijn eigen unieke kracht aanwezig. Deze soms nog verborgen parels naar voren laten komen, dat is mijn kracht als kindercoach. Vrijheid, respect en de ruimte krijgen voor ontwikkeling staat in mijn leven centraal.

De steen Onyx heeft als werking dat hij een bijdrage kan leveren in belastende en stressvolle situaties. Hij geeft steun, kracht, doorzettingsvermogen, maakt standvastig en verantwoordelijk en stimuleert zelfverwezenlijking. Op deze manier kunt u verbinding met het geheel maken. Onyx heeft het vermogen om u persoonlijke kracht te geven en vergemakkelijkt u het lot in eigen hand te nemen. Deze steen draagt ertoe bij dat u zich op uw gemak voelt in uw omgeving. Fysiek heeft Onyx een positieve werking op het gehoor, het zenuwstelsel en het immuunsysteem.

Ik ervaar dat bepaalde patronen in ons dagelijks leven zich steeds herhalen, net zoals de seizoenen zich steeds herhalen. Blaadjes vallen van de bomen in de herfst. Maar ik kan vertrouwen hebben, dat in de lente de jonge, groene blaadjes weer vorm krijgen. Als coach zie ik dat ieder kind meerdere keren kan vallen, maar ook de kans krijgt om weer op te staan. Zo kan ook het negatieve omgedraaid worden naar het positieve.

Als vergelijking met het opgroeien van kinderen gebruik ik graag het hoger groeien van een boom. De boom groeit en wordt groter en ouder waardoor hij steeds beter is opgewassen tegen alles wat komen gaat. Zo zie ik ook het opgroeien van kinderen; als ze in balans opgroeien, zijn ze prima in staat om gebeurtenissen die op hun pad komen goed aan te kunnen.

Ook ik weet dat in balans opgroeien niet altijd haalbaar is. Elke leeftijdsfase, levensgebeurtenis of de omstandigheden hoe een kind opgroeit is niet van tevoren te bepalen. Deze gebeuren en soms overkomt dit u.

Vanuit deze gedachte heb ik mijn logo en naam ontwikkeld. De kleur groen staat voor de jonge, groene blaadjes. Het ontwaken, een nieuwe begin maken. De werkende kracht van het mineraal ONYX staat symbool voor mijn manier van coachen: Je mag staan voor wie je bent.

Coaching by ONYX streeft naar een eerlijke en oprechte aanpak, werkend vanuit intuïtie, ervaring en professionaliteit. In samenwerking met u kunnen we met coaching by ONYX het verschil maken.