Werkwijze

Een kindercoach coacht kinderen/pubers en hun ouders in het proces van groter groeien. Dat dit niet altijd meevalt is één ding dat zeker is. Soms kan professionele hulp net dat extra steuntje in de rug betekenen voor een kind en zijn ouders. Een kindercoach is dan een goede keuze.

Oriënterend gesprek (± 15 min.)

In dit verkennende gesprek maken we nader kennis met elkaar. We bespreken de reden van de mogelijke aanmelding, ik vertel wie ik ben en hoe ik werk en of de hulpvraag passend is voor een kindercoach of dat er een verwijzing naar een andere hulpvorm nodig is.

Als we overeenkomen een samenwerking met elkaar aan te gaan, maken we een afspraak voor een intake gesprek en ontvangt u van mij een standaard intake-formulier en een behandelovereenkomst.

In dit formulier wordt gevraagd naar de persoonsgegevens en de sociale- en lichamelijke ontwikkeling van uw kind. Twee dagen voordat het intakegesprek gepland staat ,ontvang ik dit formulier graag terug. In de behandelovereenkomst geeft u, als ouders, beide toestemming dat ik uw kind mag coachen.

Intakegesprek (± 90 min.)

Vanuit mijn visie dat veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen hun oorsprong vinden in het systeem waarin we zijn opgegroeid, werk ik graag met het kind en de ouders samen. Dat betekent dat ik tijdens het intakegesprek het liefst met beide ouders spreek. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, beslissen we samen of het belangrijk is dat uw kind tijdens het gesprek aanwezig is.

In het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de reden van aanmelding. Het intake-formulier kan hierin helpend zijn. We kijken naar de huidige- en de wenselijke situatie. Vanuit deze inventarisatie vormt zich de hulpvraag. In mijn werkwijze staat de hulpvraag van het kind centraal.

Coachingsgesprek (± 60 min. per sessie)

Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit drie - vijf sessies, afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens dit traject zie ik uw kind een keer per week.

In mijn praktijk werk ik met verschillende methodes: MNRI, NLP, BDR, het Kwaliteitenspel en thermometer methode. (uitleg methode onder aan pagina) Verder maak ik gebruik van verhalen (metaforen), klei, handpoppen, teken- en schilderopdrachten en mindfulness. Met deze creatieve en speelse manier van coachen werk ik aan een oplossing voor de hulpvraag. Daarnaast vind ik het fysieke aspect erg belangrijk; hoe bewust is het kind zich van zijn lichaam? Door zich bewust te worden van zijn lichaam, ontstaat zelfinzicht in gedrag en met de aangeleerde vaardigheden krijgt het kind handvatten aangereikt. De opdrachten zoals geoefend tijdens de sessie worden ook thuis geoefend, om de aangeleerde vaardigheden in de dagelijkse routine te integreren.

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Als ouder dient u tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort de gelegenheid om na te bespreken.

Evaluatiegesprek (± 90 min.)

Binnen mijn coachingstrajecten maak ik gebruik van een tussen- en een eindevaluatie. Deze gesprekken vinden plaats met het kind en zijn ouders. In een evaluatiegesprek komen de volgende gesprekspunten aanbod:

  • Startpunt coachingsproces (hulpvraag)
  • Observatie, resultaten, feedback beide kanten
  • Eindpunt coachingsproces
  • Aandachtspunten
  • Eventuele voortzetting van de coaching

Veelgebruikte methodes

Neuro Liguistisch Programmeren – staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren. Door oefeningen maken we zicht op huidige situatie, toekomstige situatie, belemmeringen factoren en kwaliteiten. Hoe kan je kwaliteit je helpen in een belemmerende situatie.

Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. De aandacht van deze methode ligt in het herstellen van actieve reflex patronen. Hoe reageert je lichaam/reflex in bepaalde situaties ? bv. Bij Angst. Wat zegt dat over jou en hoe kunnen we dit door middel van oefeningen anders laten reageren.

In mijn werkwijze starten we met een begin- en een eindpunt te creëren door middel van een thermometer van 1 t/m 10. Waar sta je nu en waar wil je heen? Als ik een 6 ben, hoe voel ik me dan en wat heb ik nodig om een 7 te worden. Deze methode werkt zeer inzichtelijk en geeft inzicht. In het kort werkt het vaak als stappenplan. Het onbewuste wordt bewust.

Body Drum Release – afwisselend en in een bepaald tempo trommelt de coach op de linker- of rechterkant van het lichaam van het kind. De 2 hersenhelften worden bilateraal gestimuleerd waardoor er verruimd bewustzijn ontstaat. Het kind kan hierdoor beter in contact komen met zijn gevoel en wordt de intuitie en creativiteit geprikkeld. Hoe kan deze ervaring je helpen in bij je leerdoel? Welke handvatten krijg je mee.

Ontdek de kracht van de natuurlijke stilte. Coaching in de buitenlucht. De natuur in alle vormen, maakt dat er beweging komt. Op speelse wijze maken we gebruik van de metaforen die we tegen komen in de natuur. Daardoor zetten we basis voor een volgende stap en ontstaat er inzicht en (h)erkenning

Richt zich op bewust aandacht hebben in het ‘nu’. Ik maak gebruik van korte speelse meditatie oefeningen. Yoga- , Adem- of energie kaarten zijn hier voorbeelden van.

Vertalen van gedachten naar een beeld. Door te visualiseren kan elke gewenste verandering makkelijker en sneller worden door gevoerd.